ACDelco 汽車零件 H431260C

3200k
零件規格

標準型頭燈 3200K

建議售價
200 元

適用建議

品牌型式引擎年份註記
AUDI80第三、四代全車系90-02H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
AUDI80第五代全車系02-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
AUDI90全車系H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
AUDI100全車系H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
AUDITTTT-COUPEH4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
CITROENAX1.1 / 1.485-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
CITROENBX1.685-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
CITROENC2H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
CITROENPICASSOH4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
CITROENSAXO全車系98-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
CITROENXSARA1.8 / 2.0 / 5D06-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
CITROENXSARAPICASSOH4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
CITROENZX全車系94-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
DAEWOOLANOSH4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
DAEWOONUBIRAH4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
DAIHATSUSIRION1.3 / 1.506-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
DAIHATSUTERIOS1.506-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
DAIHATSU全車系全車系93-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FIATPUNTONEW / 1.906-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FIATPUNTO94-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FIATREGATA全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FIATTEMPRA全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FIATTIPO全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FIATUNO全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDACTIVAW6 / 台製1.603-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDAZTEC台製 / 1.897-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDESCAPE台製 / 2.0 / 3.001-05H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDFESTIVA1.3 / 1.590-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
FORDFESTIVANEW / 台製 / 1.3 / 1.590-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
FORDFESTIVANEW / 台製1.3 / 1.590-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDFESTIVA台製 / 1.4 / 1.6 / 德製掀背車11-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDFESTIVA台製1.3 / 1.590-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDFESTIVA台製1.4 / 1.6 / 德製掀背車11-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
FORDFIESTA德製 / 1.606/06-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
FORDFOCUS德製 / 1.606/06-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDLASER台製H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDLIATA台製H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDMAV台製-02H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDPRONTO台製H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDPRZ台製H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDTIERRA台製98-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORDVIVID台製 / 復古車97-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
FORMOSAMATIZ台朔二號 / 0.8H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDACIVICFERIO K10 / 1.702-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDACIVIC第一、二、三代H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDACIVIC第五、六代 / 1.696-00H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDACIVIC第四代 / 1.3 / 1.596-00H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDACR-V日規車系 (台裝) / 2.0-02H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDACR-V台裝車 / 2.003-04H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDAFIT1.5 / 5D08/11-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HONDAPILOT2.4H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAIATOS0.8H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAIELANTRA1.6 / 1.8-03H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAIGETZ1.3H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAII101.1H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAIIX352.0 / 新概念跑旅車SUV10/05-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAILAVITA1.6 / 小休旅 輕RV-08H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAILAVITA1.6 / 小休旅 輕RV09-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAIMATRIX1.6 / 小休旅 輕RV-08H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAIMATRIX1.6 / 小休旅 輕RV09-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAISANTA FE2.4 / 2.7H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
HYUNDAITUCSONSUV / 2.0 / 2.7 / 台裝車H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
ISUZUPANTHER全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
ISUZUTROOPER吉普車92-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
JAGUARSOVEREIGN84-01H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
JAGUARXJXJ686-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
JAGUARXJXJS84-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
KIACARENS1.8 / 2.0H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
KIACARNIVAL2.5-02H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
KIAEURO STAR1.104-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
KIAJOICE2.0H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
KIAKAON卡旺H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
KIARIO1.3 / 1.5H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
KIASPORTAGE2.0-04H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDA323ISAMU GENKI / 1.6 / 2.000-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDA626NEW03-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDA626NEW 62603-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
MAZDA62603-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDABONGO03-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDAMAZDA 21.508/05-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDAMPV2.5 / 3.004-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDAMPV98-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDAPREMACY2.002-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MAZDATRIBUTE2.0 / 2.3 / 3.002-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHI3000GT00-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHICANTER3.5T / 3.5H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHICHALLENGER3.0H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIFREECA2.097-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIGALANT92-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHILANCERGLOBAL93/5-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHILANCERGLOBAL Ei / 1.6 / 1.803-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHILANCER95-07H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIMAGIC1.1 / 1.2 / 1.6H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIPAJERO3.5H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIPAJEROPININ / 1.8H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIVARICA1100 / 1.1 / 1.2 / 1.6H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
MITSUBISHIVIRAGEiO / 1.802-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIVIRAGE-98H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
MITSUBISHIZINGER2.406-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANCEFIROA3296-99H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANLIVINA1.6 / 1.808-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANMARCH1.3-04H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANMARCH1.305-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANMAXIMA全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANQRV2.001-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANSENTRAALL NEW / 341 / 343 / CE95-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
NISSANSENTRAM1 / 1.8 / 2.003-05H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANSENTRAALL NEW / 341 / 342 / CE95-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANSERENA2.001-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANTIIDA1.6 / 1.8 / 4D / 5D06/04-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANVERITA1.3-04H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANVERITA1.305-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
NISSANX-TRAIL2.0 / 2.503-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
OPELASTRA91-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
OPELKADETT84-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
OPELOMEGA86-03H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PEUGEOT106全車系91-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PEUGEOT1071.010/07-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PEUGEOT206H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHE91193-96H4(12V 60/55W P43t) / 霧燈
PORSCHE924TRUBOH4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
PORSCHE924TRUBO 全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHE924H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHE944TRUBOH4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
PORSCHE944TRUBO 全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHE944H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHE968全車系92-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHE96892-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHES2TRUBOH4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
PORSCHES2TRUBO 全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
PORSCHES2H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
RENAULTCLIOCLIO S.OPTIC98-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
RENAULTTWINGO93-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SAAB9000STH車系95-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SAAB9-3全車系 / 2.098-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SMARTFORTWO0.6-00H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SSANG YONGACTYON2.0 / 2.4 Tdi06-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SSANG YONGCHAIRMAN2.8 / 3.2H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUBARUIMPREZA老 / 舊車H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUBARULEGACY老 / 舊車H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUZUKIESCUDOH4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUZUKIJIMNYH4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUZUKILIANAH4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUZUKISOLIO1.5H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUZUKISWIFT1.505/10-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUZUKIVITARAGRAN / 2.407-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
SUZUKIVITARAH4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTACAMRY96-98H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTACOROLLA97-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTACORONA全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAEXSIOR全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAHIACE SOLEMIOHi-ACE / 商務車90-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAINNOVA2.707/07-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAMR2全車系90-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAPREMIO全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAPREVIA2.4 / 商務車-03/5H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTARAV4吉普車95-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTATERCEL1.3 / 1.5H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAVIOS1.503-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAYARIS1.5 / E、G型06/11-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
TOYOTAZACE SURF1.8 / 2.088-H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
TOYOTAZACE SURFSURF / 1.8 / 2.088-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO240全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO340全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO360全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO440全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO460全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO480全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO740全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO760全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO850全車系-95H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
VOLVO940全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO960全車系-96H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVO960全車系-95H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVOS40-04H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VOLVOV40-04H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWBORA1.603-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWCORRADO全車系89-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWGOLF第一、二、三代全車系 / GOLF GTi / G6092-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWJETTA全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWLUPO1.4H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWPOLO全車系H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWPOLO09-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWT4全車系H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈
VWT404-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWT504-H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈
VWVENTO全車系H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈

使用說明

ACDelco 全系列燈泡 照亮新世界

相信許多人 都曾有過在濃霧或豪雨中駕車的可怕經驗,此時充足的照明就顯得尤其重要。 ACDelco 全系列燈泡,包含頭燈燈泡 H1、 H3、H4、H7、H8、H9、H11、9004、9005、 9006、9007 及輔助燈泡,如:方向燈泡、儀 表燈泡、室內燈泡、倒車燈泡、冷氣 A/C 開 關燈泡、煞車燈泡、牌照燈泡、大炸彈燈泡及 小炸彈燈泡….等,均能滿足「全車系、全車 種」之照明需求,提供您的愛車從裡到外的照明輔助,讓您不論晴雨,都能得到最佳的行車安全保障。

Line share
歡迎提出任何建議或提問,我們會於正常上班時間內盡快回覆您。