ACDelco 汽車零件 12378301

19375121 2019 acdelco 21l preview %2875w90%29
零件規格

權威全合成齒輪油 75W90

建議售價
800 元

適用建議

品牌型式引擎年份註記
ALFA ROMEO1451.6TS96-02變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1452.0TS97-02變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1461.6TS96-02變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1462.0TS97-02變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1471.6TS01-03變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1471.9 JTDM07-09變速箱型式:M6 6速 手排
ALFA ROMEO1472.0TS07-09變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1561.8TS97-01變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1562.0JTS02-06變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1562.0TS97-01變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEO1593.2JTS Q407-09變速箱型式:MA6 6速 自手排
ALFA ROMEOBRRA3.2JTS Q407-09變速箱型式:M6 6速 手排
ALFA ROMEOGT1.9 JTDM 16V07-09變速箱型式:M6
ALFA ROMEOGT2.0JTS07-09變速箱型式:MA5 SELESPEED
ALFA ROMEOGT3.207-09變速箱型式:M6
ALFA ROMEOSPIDER3.2JTS Q407-09變速箱型式:M6 6速 手排
AUDIA31.8T FSI08-變速箱型式:0AJ 7速 DSG
AUDIA42.0T PQD06-08變速箱型式:02X 6速 手排
AUDIA4QTM AVANT07-08變速箱型式:02X 6速 手排
AUDIR85.2Q FSI09-變速箱型式:086(MTA) 6速 AWD
AUDIRS44.2L07-變速箱型式:0A3 6速 手排
AUDIS31.801-03變速箱型式:02M 6速 手排
AUDIS31.8Q99-00變速箱型式:02M 6速 手排
AUDIS32.0QT FSI08-10變速箱型式:02Q 6速 手排
AUDITTTTC / 1.80HP01變速箱型式:02J 5速 手排
AUDITTTTC / 1.80HP02-03變速箱型式:02J 5速 手排
AUDITTTTC / 1.8TQ00變速箱型式:02M 6速 手排
AUDITTTTC / 225HP01-03變速箱型式:02M 6速 手排
AUDITTTTC / 1.8T99-00變速箱型式:02J 5速 手排
AUDITTTTR / 1.8TQ99變速箱型式:02M 6速 手排
AUDITTTTR / 225HP01-03變速箱型式:02M 6速 手排
BMWZ3Z3 / M3.296-03變速箱型式:M6 6速 手排
BMWZ4Z4 / M 3.2 / 雙門07-變速箱型式:M6 6速 手排
CITROENC21.6 VTR06-變速箱型式:MA5 5速 手排
CITROENC31.6L02-變速箱型式:MA5 5速 手排
CITROENC3PLURIEL / 1.602-變速箱型式:MA5 5速 手排
CITROENC4VTS / 2.006變速箱型式:MA5 5速 手排
FORDFOCUS2.0 TDCI08變速箱型式:M6
HUMMERH33.5L06-變速箱型式:AISIN AR5 M5
HUMMERH33.7L06-變速箱型式:AISIN AR5 M5
KIAKAON卡旺 KRV / 2.5D06-變速箱型式:M5 5速手排
KIAKAON卡旺 KRV / 2.7D07變速箱型式:M5 5速手排
KIAKAON卡旺 KRV / 2.9D07-變速箱型式:M5 5速手排
LAND ROVERDEFENDERDEFENDER 110 / 2.504-08變速箱型式:M5
LAND ROVERDEFENDERDEFENDER 90 / 2.504-08變速箱型式:M5
OPELASTRAASTRA H / 1.805-06變速箱型式:F17-5
OPELASTRAASTRA H / 2.0 OPC07-變速箱型式:F17
OPELCORSACORSA C / 1.202-06變速箱型式:F13-5CR-MTA
OPELCORSACORSA C / 1.405-07變速箱型式:F13-5CR-MTA
OPELCORSACORSA C / 1.8GTS04-06變速箱型式:F17
OPELTIGRATIGRA A / 1.695-98變速箱型式:F17
OPELTIGRATIGRA B / 1.407-變速箱型式:F13-5CR-MTA
OPELZAFIRAZAFIRA B / 1.807-變速箱型式:F17-MTA
OPELZAFIRAZAFIRA B / 2.0T OPC07-變速箱型式:M32-6WR
PEUGEOT2071.6GTI07-10變速箱型式:M5
PEUGEOT2071.6HDi07-10變速箱型式:M5
PEUGEOT10071.406-變速箱型式:MA5 5速自手排
SKODAOCTAVIAOCTAVIA II / 1.8 TSI09-變速箱型式:0AM 7速 DSG
SKODASUPERBSUPERB II / 1.8 TSI09-變速箱型式:0AM 7速 DSG
SKODAYETI1.2 TSI10-變速箱型式:0AM 7速 DSG
SUBARUIMPREZA2.5 T WRX08-變速箱型式:TY758VW M5-AWD
SUBARUIMPREZA2.5 T WRX STI08-變速箱型式:TY856UW M6-AWD
VWBORA1.8 T05-06變速箱型式:02M 6速 手排
VWCRAFTER2.5 TDI08-變速箱型式:0B8 6速 MTA
VWGOLFIV 3.2 R3203-04變速箱型式:02M/02Y 6速 4WD
VWGOLFIV GTI 1.8 16V00-05變速箱型式:02J 5速 手排
VWGOLFIV GTI 1.8 16V02變速箱型式:02M 6速 手排
VWGOLFV 1.6 FSI04-05變速箱型式:0AG 6速 手排
VWGOLFV 2.0 FSI04-05變速箱型式:02S 6速 手排
VWGOLFV PLUS 1.4 16V06-08變速箱型式:0AF 5速 手排
VWGOLFV PLUS 1.4 FSI06-08變速箱型式:0AF 5速 手排
VWGOLFV PLUS 1.9 TDI06-08變速箱型式:02S 6速 FWD
VWLUPO3L TDI05-06變速箱型式:085 5速 手排
VWLUPOGTI 1.6 16V03-05變速箱型式:02U 6速 手排
VWPASSATNEW 1.6 16V06變速箱型式:0AH 5速 手排
VWPASSATNEW 1.9 TDI06-變速箱型式:0A4 5速 手排
VWPOLO1.6 8V96-97變速箱型式:085 5速 手排
VWPOLOPOLO V / NEW 1.410-變速箱型式:0AM 7速 DSG
VWSCIROCCO1.4 TSI09-變速箱型式:0AM 7速 DSG
VWT5KOMBI / 1.9 TDI08-變速箱型式:02Z 5速 手排
VWT5SHUTTLE / 1.9 TDI08-變速箱型式:02Z 5速 手排
VWT5SHUTTLE / 2.005-06變速箱型式:02Z 5速 手排

使用說明

Line share
歡迎提出任何建議或提問,我們會於正常上班時間內盡快回覆您。