ACDelco 剎車來令片

系列特性
 • 通過ISO9001、QS9000、ISO/TS 16949及ECE R90、VDA 6.1、AMECA及SAE等國際認證。
 • 專為亞太地區延熱潮濕氣候所設計。
 • 優異的摩擦係數使剎車感覺平穩舒適。
 • 具耐熱耐磨損特性。
 • 具隔熱效能的金屬墊板,能有效隔絕因摩擦而產生的高溫。
 • 適用於歐、美、日、韓各車系。

ACDelco 剎車片以當前車輛偏重於引擎馬力提升及降低車重量的設計趨勢,在剎車片的材質及車種規格的適用度上投注了相當大的心力上。

ACDelco DuraStopTM 剎車片通過 ISO9001、QS9000、ISO/TS 16949 及 ECE R90、VDA 6.1、AMECA 及 SAE 等國際認證,品質符合原廠規格。

ACDelco DuraStopTM 剎車片特殊的摩擦材質,有耐熱耐磨損的特性,能減少因經常踩剎車所造成的損耗;優異的摩擦係數能使剎車感覺平穩舒適,在高速剎車時更能保持順暢並有效縮短剎車距離。且此款剎車片是專為亞太地區炎熱潮濕的氣候所設計,讓您不論在晴天或雨天均能感受良好的剎車效果。

剎車系統不但是安全的第一防線也是提升汽車性能最顯著的地方。ACDelco 汽車零件專家在台供應適合「全車系、全規格」的優質剎車片 - DuraStopTM,其品質通過國際級認證,提供您安全、舒適的行車感受。

剎車來令片磨合程序說明:

為使剎車來令片發揮百分之百的制動效果,請於裝配完成後進行充分磨合。

磨合的方法:

步驟一:先將車速加到時速 60 公里。

步驟二:緩和地踩煞車,減速至 5 公里(儘量避免停車)。

步驟三:重複步驟一和二 8 到 10 次,每次剎車間隔 0.3 到 0.6 公里。

磨合程序完成後,可依一般方式行駛。

磨合過程中,請遵守下列注意事項:

 • 請勿在磨合過程中持續踩煞車。

 • 請勿在短時間內重複踩煞車。

 • 未遵守上述注意事項可能導致剎車來令片過熱而減損其效能。

剎車來令片經過充分磨合,將可發揮百分之百的制動效果並提高行車安全。反之,未經磨合的剎車來令片,則因易高負荷使用,造成零件損害,影響行車安全。

選用ACDelco DuraStopTM 剎車片的理由:

 • 在美國,ACDelco 剎車來令片為交原廠使用之售後服務件,因此顧客無需擔心品質問題。

 • 剎車系統是提供乘客安全的重要防線。選用ACDelco 高品質的剎車來令片能確保您的愛車在緊急剎車時發揮應有的作用保障您與其他乘客的安全。因此,選擇剎車來令片時,應以安全而非價錢為優先考量。

 • ACDelco 剎車來令片還有一項特殊的地方在於具隔熱效能的金屬墊板,能有效隔絕因摩擦而產生的高溫,避免高溫對剎車元件造成的損害。

系列零件

No名稱建議售價 *
TW14PA001SM剎車來令片
TW14PB001SM剎車來令片
TW14PB002SM剎車來令片
TW14PB003SM剎車來令片
TW14PB004SM剎車來令片
TW14PB005SM剎車來令片
TW14PB006SM剎車來令片
TW14PB007SM剎車來令片
TW14PB008SM剎車來令片
TW14PB009SM剎車來令片
TW14PB010SM剎車來令片
TW14PB011SM剎車來令片
TW14PB012SM剎車來令片
TW14PB013SM剎車來令片
TW14PB014SM剎車來令片
TW14PB015SM剎車來令片
TW14PB016SM剎車來令片
TW14PB017SM剎車來令片
TW14PB018SM剎車來令片
TW14PB101SM剎車來令片
TW14PB102SM剎車來令片
TW14PB103SM剎車來令片
TW14PB104SM剎車來令片
TW14PB105SM剎車來令片
TW14PB106SM剎車來令片
TW14PB107SM剎車來令片
TW14PB108SM剎車來令片
TW14PB109SM剎車來令片
TW14PB110SM剎車來令片
TW14PB111SM剎車來令片
TW14PB112SM剎車來令片
TW14PB113SM剎車來令片
TW14PC001SM剎車來令片
TW14PC002SM剎車來令片
TW14PC003SM剎車來令片
TW14PC004SM剎車來令片
TW14PC005SM剎車來令片
TW14PC006SM剎車來令片
TW14PC101SM剎車來令片
TW14PC102SM剎車來令片
TW14PC103SM剎車來令片
TW14PC104SM剎車來令片
TW14PD001SM剎車來令片
TW14PD101SM剎車來令片
TW14PD102SM剎車來令片
TW14PD103SM剎車來令片
TW14PF001SM剎車來令片
TW14PF002SM剎車來令片
TW14PF101SM剎車來令片
TW14PF102SM剎車來令片
TW14PF103SM剎車來令片
TW14PF104SM剎車來令片
TW14PF105SM剎車來令片
TW14PF106SM剎車來令片
TW14PF107SM剎車來令片
TW14PF108SM剎車來令片
TW14PF109SM剎車來令片
TW14PF110SM剎車來令片
TW14PF111SM剎車來令片
TW14PF112SM剎車來令片
TW14PF113SM剎車來令片
TW14PF114SM剎車來令片
TW14PF115SM剎車來令片
TW14PF116SM剎車來令片
TW14PF117SM剎車來令片
TW14PF118SM剎車來令片
TW14PF119SM剎車來令片
TW14PF120SM剎車來令片
TW14PF121SM剎車來令片
TW14PF122SM剎車來令片
TW14PF123SM剎車來令片
TW14PF124SM剎車來令片
TW14PF125SM剎車來令片
TW14PG001SM剎車來令片
TW14PG002SM剎車來令片
TW14PG003SM剎車來令片
TW14PG004SM剎車來令片
TW14PG005SM剎車來令片
TW14PG006SM剎車來令片
TW14PG007SM剎車來令片
TW14PG008SM剎車來令片
TW14PG009SM剎車來令片
TW14PG010SM剎車來令片
TW14PG011SM剎車來令片
TW14PG012SM剎車來令片
TW14PG013SM剎車來令片
TW14PG014SM剎車來令片
TW14PG015SM剎車來令片
TW14PG016SM剎車來令片
TW14PG017SM剎車來令片
TW14PG018SM剎車來令片
TW14PH001SM剎車來令片
TW14PH002SM剎車來令片
TW14PH003SM剎車來令片
TW14PH004SM剎車來令片
TW14PH005SM剎車來令片
TW14PH006SM剎車來令片
TW14PH007SM剎車來令片
TW14PH008SM剎車來令片
TW14PH009SM剎車來令片
TW14PH010SM剎車來令片
TW14PH012SM剎車來令片
TW14PH013SM剎車來令片
TW14PH014SM剎車來令片
TW14PH015SM剎車來令片
TW14PH016SM剎車來令片
TW14PH017SM剎車來令片
TW14PH018SM剎車來令片
TW14PH019SM剎車來令片
TW14PH020SM剎車來令片
TW14PH021SM剎車來令片
TW14PH022SM剎車來令片
TW14PH101SM剎車來令片
TW14PH102SM剎車來令片
TW14PH103SM剎車來令片
TW14PH104SM剎車來令片
TW14PH105SM剎車來令片
TW14PI101SM剎車來令片
TW14PI001SM剎車來令片
TW14PI002SM剎車來令片
TW14PI003SM剎車來令片
TW14PJ001SM剎車來令片
TW14PJ101SM剎車來令片
TW14PJ102SM剎車來令片
TW14PJ103SM剎車來令片
TW14PK001SM剎車來令片
TW14PK002SM剎車來令片
TW14PL002SM剎車來令片
TW14PL003SM剎車來令片
TW14PL005SM剎車來令片
TW14PL006SM剎車來令片
TW14PL007SM剎車來令片
TW14PL008SM剎車來令片
TW14PL009SM剎車來令片
TW14PM001SM剎車來令片
TW14PM002SM剎車來令片
TW14PM003SM剎車來令片
TW14PM004SM剎車來令片
TW14PM005SM剎車來令片
TW14PM006SM剎車來令片
TW14PM101SM剎車來令片
TW14PM102SM剎車來令片
TW14PM103SM剎車來令片
TW14PM104SM剎車來令片
TW14PM105SM剎車來令片
TW14PM106SM剎車來令片
TW14PM107SM剎車來令片
TW14PM108SM剎車來令片
TW14PM109SM剎車來令片
TW14PM110SM剎車來令片
TW14PM111SM剎車來令片
TW14PM112SM剎車來令片
TW14PM113SM剎車來令片
TW14PM114SM剎車來令片
TW14PM115SM剎車來令片
TW14PM116SM剎車來令片
TW14PM117SM剎車來令片
TW14PM119SM剎車來令片
TW14PM120SM剎車來令片
TW14PM121SM剎車來令片
TW14PM122SM剎車來令片
TW14PN001SM剎車來令片
TW14PN002SM剎車來令片
TW14PN003SM剎車來令片
TW14PN004SM剎車來令片
TW14PN005SM剎車來令片
TW14PN006SM剎車來令片
TW14PN007SM剎車來令片
TW14PN008SM剎車來令片
TW14PN009SM剎車來令片
TW14PN010SM剎車來令片
TW14PN011SM剎車來令片
TW14PN012SM剎車來令片
TW14PN013SM剎車來令片
TW14PN015SM剎車來令片
TW14PN017SM剎車來令片
TW14PN018SM剎車來令片
TW14PN019SM剎車來令片
TW14PN020SM剎車來令片
TW14PN021SM剎車來令片
TW14PN022SM剎車來令片
TW14PO001SM剎車來令片
TW14PO002SM剎車來令片
TW14PO003SM剎車來令片
TW14PO004SM剎車來令片
TW14PO005SM剎車來令片
TW14PO006SM剎車來令片
TW14PO007SM剎車來令片
TW14PO008SM剎車來令片
TW14PO009SM剎車來令片
TW14PO010SM剎車來令片
TW14PO011SM剎車來令片
TW14PO012SM剎車來令片
TW14PO013SM剎車來令片
TW14PP001SM剎車來令片
TW14PP002SM剎車來令片
TW14PP003SM剎車來令片
TW14PP004SM剎車來令片
TW14PP005SM剎車來令片
TW14PP006SM剎車來令片
TW14PR001SM剎車來令片
TW14PR002SM剎車來令片
TW14PR003SM剎車來令片
TW14PR004SM剎車來令片
TW14PR005SM剎車來令片
TW14PS001SM剎車來令片
TW14PS002SM剎車來令片
TW14PS003SM剎車來令片
TW14PS101SM剎車來令片
TW14PS102SM剎車來令片
TW14PS201SM剎車來令片
TW14PS202SM剎車來令片
TW14PS203SM剎車來令片
TW14PS204SM剎車來令片
TW14PS205SM剎車來令片
TW14PS301SM剎車來令片
TW14PS302SM剎車來令片
TW14PS303SM剎車來令片
TW14PS304SM剎車來令片
TW14PS305SM剎車來令片
TW14PS306SM剎車來令片
TW14PS307SM剎車來令片
TW14PS308SM剎車來令片
TW14PS309SM剎車來令片
TW14PS310SM剎車來令片
TW14PS311SM剎車來令片
TW14PT001SM剎車來令片
TW14PT002SM剎車來令片
TW14PT003SM剎車來令片
TW14PT004SM剎車來令片
TW14PT005SM剎車來令片
TW14PT006SM剎車來令片
TW14PT007SM剎車來令片
TW14PT008SM剎車來令片
TW14PT009SM剎車來令片
TW14PT010SM剎車來令片
TW14PT011SM剎車來令片
TW14PT012SM剎車來令片
TW14PT013SM剎車來令片
TW14PT014SM剎車來令片
TW14PT015SM剎車來令片
TW14PT016SM剎車來令片
TW14PT017SM剎車來令片
TW14PT018SM剎車來令片
TW14PT019SM剎車來令片
TW14PT020SM剎車來令片
TW14PT021SM剎車來令片
TW14PT022SM剎車來令片
TW14PT023SM剎車來令片
TW14PT025SM剎車來令片
TW14PT026SM剎車來令片
TW14PT027SM剎車來令片
TW14PT028SM剎車來令片
TW14PT031SM剎車來令片
TW14PT032SM剎車來令片
TW14PT034SM剎車來令片
TW14PT035SM剎車來令片
TW14PT036SM剎車來令片
TW14PT037SM剎車來令片
TW14PV001SM剎車來令片
TW14PV002SM剎車來令片
TW14PV003SM剎車來令片
TW14PV004SM剎車來令片
TW14PV005SM剎車來令片
TW14PV006SM剎車來令片
TW14PV007SM剎車來令片
TW14PV008SM剎車來令片
TW14PV009SM剎車來令片
TW14PV101SM剎車來令片
TW14PV102SM剎車來令片
TW14PV103SM剎車來令片
TW14PV104SM剎車來令片
TW14PV105SM剎車來令片
TW14PV106SM剎車來令片
TW14PB001C剎車來令片
TW14PB002C剎車來令片
TW14PB003C剎車來令片
TW14PB101C剎車來令片
TW14PB102C剎車來令片
TW14PB103C剎車來令片
TW14PC001C剎車來令片
TW14PC002C剎車來令片
TW14PC003C剎車來令片
TW14PC004C剎車來令片
TW14PC005C剎車來令片
TW14PC006C剎車來令片
TW14PC101C剎車來令片
TW14PC102C剎車來令片
TW14PF001C剎車來令片
TW14PF101C剎車來令片
TW14PF102C剎車來令片
TW14PF103C剎車來令片
TW14PF104C剎車來令片
TW14PF105C剎車來令片
TW14PF106C剎車來令片
TW14PF107C剎車來令片
TW14PF108C剎車來令片
TW14PF109C剎車來令片
TW14PF110C剎車來令片
TW14PF111C剎車來令片
TW14PF112C剎車來令片
TW14PF113C剎車來令片
TW14PF114C剎車來令片
TW14PF115C剎車來令片
TW14PG001C剎車來令片
TW14PG002C剎車來令片
TW14PG003C剎車來令片
TW14PG004C剎車來令片
TW14PG005C剎車來令片
TW14PG006C剎車來令片
TW14PG007C剎車來令片
TW14PG008C剎車來令片
TW14PG009C剎車來令片
TW14PG010C剎車來令片
TW14PG011C剎車來令片
TW14PG012C剎車來令片
TW14PG013C剎車來令片
TW14PH002C剎車來令片
TW14PH003C剎車來令片
TW14PH004C剎車來令片
TW14PH005C剎車來令片
TW14PH006C剎車來令片
TW14PH007C剎車來令片
TW14PH008C剎車來令片
TW14PH009C剎車來令片
TW14PH010C剎車來令片
TW14PH011C剎車來令片
TW14PH012C剎車來令片
TW14PH101C剎車來令片
TW14PH102C剎車來令片
TW14PH103C剎車來令片
TW14PJ101C剎車來令片
TW14PJ102C剎車來令片
TW14PJ103C剎車來令片
TW14PI101C剎車來令片
TW14PI001C剎車來令片
TW14PI002C剎車來令片
TW14PK001C剎車來令片
TW14PK002C剎車來令片
TW14PL002C剎車來令片
TW14PL003C剎車來令片
TW14PL005C剎車來令片
TW14PL006C剎車來令片
TW14PL007C剎車來令片
TW14PL008C剎車來令片
TW14PL009C剎車來令片
TW14PM001C剎車來令片
TW14PM002C剎車來令片
TW14PM003C剎車來令片
TW14PM004C剎車來令片
TW14PM005C剎車來令片
TW14PM101C剎車來令片
TW14PM102C剎車來令片
TW14PM103C剎車來令片
TW14PM104C剎車來令片
TW14PM105C剎車來令片
TW14PM106C剎車來令片
TW14PM107C剎車來令片
TW14PM108C剎車來令片
TW14PM109C剎車來令片
TW14PM110C剎車來令片
TW14PM111C剎車來令片
TW14PM112C剎車來令片
TW14PN001C剎車來令片
TW14PN002C剎車來令片
TW14PN003C剎車來令片
TW14PN004C剎車來令片
TW14PN005C剎車來令片
TW14PN006C剎車來令片
TW14PN008C剎車來令片
TW14PN009C剎車來令片
TW14PN010C剎車來令片
TW14PN011C剎車來令片
TW14PN013C剎車來令片
TW14PN015C剎車來令片
TW14PN016C剎車來令片
TW14PS003C剎車來令片
TW14PO001C剎車來令片
TW14PO002C剎車來令片
TW14PO003C剎車來令片
TW14PO004C剎車來令片
TW14PO005C剎車來令片
TW14PO006C剎車來令片
TW14PO007C剎車來令片
TW14PP001C剎車來令片
TW14PP002C剎車來令片
TW14PR001C剎車來令片
TW14PS001C剎車來令片
TW14PS002C剎車來令片
TW14PS101C剎車來令片
TW14PS102C剎車來令片
TW14PS103C剎車來令片
TW14PS104C剎車來令片
TW14PS105C剎車來令片
TW14PS106C剎車來令片
TW14PT001C剎車來令片
TW14PT002C剎車來令片
TW14PT003C剎車來令片
TW14PT004C剎車來令片
TW14PT005C剎車來令片
TW14PT006C剎車來令片
TW14PT007C剎車來令片
TW14PT008C剎車來令片
TW14PT009C剎車來令片
TW14PT010C剎車來令片
TW14PT012C剎車來令片
TW14PT013C剎車來令片
TW14PT014C剎車來令片
TW14PT015C剎車來令片
TW14PT018C剎車來令片
TW14PT019C剎車來令片
TW14PT021C剎車來令片
TW14PT022C剎車來令片
TW14PT023C剎車來令片
TW14PT024C剎車來令片
TW14PV001C剎車來令片
TW14PV002C剎車來令片
TW14PV003C剎車來令片
TW14PV004C剎車來令片
TW14PV101C剎車來令片
TW14PV102C剎車來令片
TW14PV103C剎車來令片
TW14PF120SMD剎車來令片
TW14PF136SM剎車來令片
TW14PF137SM剎車來令片
TW14PF138SM剎車來令片
TW14PF139SM剎車來令片
TW14PF140SM剎車來令片
TW14PH015SMD剎車來令片
TW14PH016SMD剎車來令片
TW14PH032SM剎車來令片
TW14PH033SM剎車來令片
TW14PH034SM剎車來令片
TW14PH035SM剎車來令片
TW14PI111SM剎車來令片
TW14PL020SM剎車來令片
TW14PL106SM剎車來令片
TW14PL107SM剎車來令片
TW14PL108SM剎車來令片
TW14PL109SM剎車來令片
TW14PL110SM剎車來令片
TW14PM016SM剎車來令片
TW14PM017SM剎車來令片
TW14PM018SM剎車來令片
TW14PM019SM剎車來令片
TW14PM020SM剎車來令片
TW14PM021SM剎車來令片
TW14PM022SM剎車來令片
TW14PM023SM剎車來令片
TW14PM024SM剎車來令片
TW14PM025SM剎車來令片
TW14PM101SMD剎車來令片
TW14PM105SMD剎車來令片
TW14PM109SMD剎車來令片
TW14PM115SMD剎車來令片
TW14PM120SMD剎車來令片
TW14PM122SMD剎車來令片
TW14PM132SM剎車來令片
TW14PM133SM剎車來令片
TW14PN006SMD剎車來令片
TW14PN011SMD剎車來令片
TW14PN017SMD剎車來令片
TW14PN018SMD剎車來令片
TW14PN019SMD剎車來令片
TW14PN021SMD剎車來令片
TW14PN022SMD剎車來令片
TW14PN031SM剎車來令片
TW14PN032SM剎車來令片
TW14PN033SM剎車來令片
TW14PN034SM剎車來令片
TW14PS212SM剎車來令片
TW14PS213SM剎車來令片
TW14PS214SM剎車來令片
TW14PS215SM剎車來令片
TW14PT003SMD剎車來令片
TW14PT008SMD剎車來令片
TW14PT009SMD剎車來令片
TW14PT010SMD剎車來令片
TW14PT020SMD剎車來令片
TW14PT028SMD剎車來令片
TW14PT034SMD剎車來令片
TW14PT051SM剎車來令片
TW14PT052SM剎車來令片
TW14PT053SM剎車來令片
TW14PT054SM剎車來令片
TW14PF116C剎車來令片
TW14PF117C剎車來令片
TW14PF118C剎車來令片
TW14PF119C剎車來令片
TW14PF120C剎車來令片
TW14PH015C剎車來令片
TW14PH016C剎車來令片
TW14PH017C剎車來令片
TW14PH018C剎車來令片
TW14PH019C剎車來令片
TW14PI102C剎車來令片
TW14PL010C剎車來令片
TW14PL101C剎車來令片
TW14PL102C剎車來令片
TW14PL103C剎車來令片
TW14PL104C剎車來令片
TW14PL105C剎車來令片
TW14PM006C剎車來令片
TW14PM007C剎車來令片
TW14PM008C剎車來令片
TW14PM009C剎車來令片
TW14PM010C剎車來令片
TW14PM011C剎車來令片
TW14PM012C剎車來令片
TW14PM013C剎車來令片
TW14PM014C剎車來令片
TW14PM015C剎車來令片
TW14PM113C剎車來令片
TW14PM114C剎車來令片
TW14PN017C剎車來令片
TW14PN018C剎車來令片
TW14PN019C剎車來令片
TW14PN020C剎車來令片
TW14PS004C剎車來令片
TW14PS005C剎車來令片
TW14PS006C剎車來令片
TW14PS007C剎車來令片
TW14PT025C剎車來令片
TW14PT026C剎車來令片
TW14PT027C剎車來令片
TW14PT028C剎車來令片
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 Line share
歡迎提出任何建議或提問,我們會於正常上班時間內盡快回覆您。